Loading...
Executive Team2019-05-15T13:49:21+00:00

Pengurus Unit Perniagaan

Australia Utara

Martin Schwall
Pengarah Wilayah Utara Australia
.

Australia Barat

Bram Smagala
Pengarah Operasi Serantau –SA & WA

Thailand

Chakri Leelapongwattana
Pengurus Besar
.

Singapore

Thiago Slivak
Pengarah Operasi Serantau

Kumpulan Eksekutif

Martin Schwall
CEO & Pengasas
.

May Chatipa
Pengurus Sumber Manusia
.

Daniel Coombridge
Pengurus Jualan Kumpulan

Wararat Srimart
Pengurus Pemasaran

Manu Voramontri
Arkitek Penyelesaian Kumpulan