Loading...
Food and beverage2018-11-02T14:32:59+00:00

อาหารและเครื่องดื่ม

ระบบคลาวด์ นำเสนอโอกาสพิเศษสำหรับผู้ค้าในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับการขยายโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาความสัมพันธ์ของคุณกับลูกค้าให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ด้วย บิ๊กดาต้า บริษัทของคุณจะเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น และการนำข้อมูลมาใช้เพื่อให้บริษัทบรรลุจุดมุ่งหมาย ด้วยข้อมูลที่ได้รับอย่างทันทีทันใด ในด้านข้อมูลสัดส่วนทางการตลาด ข้อมูลทางประชากร และ ข้อมูลด้านการต้องการของลูกค้า จะเป็นส่วนช่วยสำคัญทำให้ธุรกิจของคุณได้เปรียบอย่างชัดเจน

คลาวด์ อินดีสตรี มีพันธะสัญญาในการพัฒนากลุ่มธุระกิจอาหารและเครื่องดื่มในออสเตรเลียให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากใช้ คลาวด์ เทคโนโลยี

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com