Loading...
Executive Team2018-11-02T16:34:52+00:00

Pengurus Unit Perniagaan

Australia Utara

Martin Schwall
Pengarah Wilayah Utara Australia
.

Australia Selatan

Adam Troughear
Pengarah Wilayah Selatan Australia

Australia Barat

Bram Smagala
Pengarah Operasi Serantau –SA & WA

Thailand

Chakri Leelapongwattana
Pengurus Besar
.

Singapore

Thiago Slivak
Pengarah Operasi Serantau

Kumpulan Eksekutif

Martin Schwall
CEO & Pengasas
.

May Chatipa
Pengurus Sumber Manusia
.

David Gallirhir
Pengurus Penyampaian
.

Adam Troughear
Penasihat Strategik
.

Daniel Coombridge
Pengurus Jualan Kumpulan

Wararat Srimart
Pengurus Pemasaran

Manu Voramontri
Arkitek Penyelesaian Kumpulan