Loading...
Executive Team2019-06-05T18:23:15+00:00

ผู้บริหารส่วนภูมิภาค

ออสเตรเลียเหนือ

มาร์ติน ชาวอร์
ผู้อำนวยการส่วนภูมิภาคออสเตรเลียเหนือ
.

ออสเตรเลียใต้

แบรม สมากาล่า
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภูมิภาค-ออสเตรเลียใต้

ไทย

TBA
.

สิงคโปร์

เทียโก้ ซีวาค
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภูมิภาคประจำประเทศสิงคโปร์

ทีมผู้บริหาร

มาร์ติน ชาวอร์
ประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้ง
.

เมย์ ชาติภา
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
.

แดเนียล โคมบริจ
ผู้จัดการ ฝ่ายขาย

วรารัตน์ ศรีมาตย์
ผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด

มานู วรมนตรี
ออกแบบ และ จัดการสถาปัตยกรรมระบบ